Akcja "Listy dla Ziemi"

W dniach 13.04.2015r. - 24.04.2015r. w naszym przedszkolu w ramach akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA realizowany był projekt edukacyjny pt. „ Przedszkolak ekostażnikiem”. Wzięły w nim udział dzieci z grup: III, IV, V, VI oraz VII.

Celem projektu było kształtowanie u dzieci zachowań proekologicznych. W trakcie jego realizacji odbyły się zajęcia dydaktyczne, podczas których przedszkolaki dowiedziały się m.in. co to jest recykling, kompostowanie, uczyły się segregować odpady, poznały szkodliwy wpływ opakowań foliowych na naszą planetę oraz znaki ekologiczne występujące na opakowaniach towarów spożywczych.

Ponadto przedszkolaki z naszego przedszkola aktywnie uczestniczyły w promowaniu pozytywnych wzorców zachowań ekologicznych wśród społeczności lokalnej poprzez przemarsz alejkami osiedla z transparentami o treściach dotyczących ochrony przyrody i samodzielnie zaprojektowanymi torbami ekologicznymi wielokrotnego użytku. Odbyło się również wspólne oglądanie ekologicznych prezentacji mulimedialnych oraz wykonywanie papieru z makulatury. Zdobytą wiedzę ekologiczna dzieci miały okazję zaprezentować podczas konkursu wiedzowego pt. „ Mały ekolog”.

Duże zainteresowanie całej społeczności przedszkolnej wzbudziła wystawa prac technicznych pt. „ Eko – cuda czyli ze starego coś nowego”. Prace na wystawę wykonały dzieci z rodzicami z wykorzystaniem materiałów odpadowych. Wszystkie prace zadziwiły pomysłowością i wysokim poziomem wykonania.

Aby uwrażliwić dzieci na stan czystości najbliższego środowiska przyłączyliśmy się również do akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. W dniu 23.04.2015r. przedszkolaki z grup: III, IV, V, VI oraz VII z zaangażowaniem sprzątały tereny przyległe do przedszkola oraz ogródek przedszkolny. Nasze działania zarejestrowała Telewizja Lublin.