,,Andrzejki w kolorach jesieni"- 2015r.

 W dniu 24 listopada 2015r. odbyła się zabawa  pod hasłem ,,Andrzejki w kolorach jesieni".

 Zabawę poprowadził Leszek Orzeszek - były tańce,zagadki i konkursy.

 Słodycze zebrane podczas zabawy zostały przekazane organizatorom akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".