Bal Andrzejkowy

Bal Andrzejkowy 

Dnia 28.11.2017 roku w naszym przedszkolu odbył się Bal Andrzejkowy pt. "Czary -Mary".

Podczas wesołej zabawy przy muzyce, dzieci miały również okazję obserwować i brać aktywny udział w eksperymentach chemicznych.

Przedszkolaki zapoznałay się z tradycjami i obrzędami andrzejkowymi. Wszystkim uczestnikom zabawy towarzyszył radosny i pogodny nastrój.