Calineczka

W dniach 9 i 10 kwietnia dzieci zgrup III,IV,V,VI i VII obejrzały w Teatrze Muzycznym spektakl pt. ,,Calineczka".