Dworzec Kolejowy - grupa VI i VII

W dniu 8 czerwca 2016r. dzieci zwiedzały Dworzec Kolejowy w Lublinie.

Poznały podstawowe zasady ruchu na przejazdach kolejowo- drogowych,uczyły się bezpiecznego zachowania oraz znaczenia znaków ustawionych przy przejazdach. 

Dużą atrakcją było oglądanie starej parowej lokomotywy oraz zwiedzanie pociągu pasażerskiego z maszynistą.