Dzień Mycia Rąk - 2014

 15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk.                                                            

Zabawy ruchowe i badawcze pomogły dzieciom zrozumieć kiedy i dlaczego należy myć ręce.