Dzień Polskiej Niezapominajki - 2015r.

 !5 maja to święto polskich ekologów. Niezapominajka jest symbolem tego święta.

 W tym dniu odbyła się uroczystość, podczas której dzieci z grupy VI zaprezentowały inscenizację pt. ,,Na leśnej polanie".

 Zaproszony gość, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ,podzielił się swoimi refleksjami na temat lasu i sposobów jego ochrony.

Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie nagród  laureatom konkursu plastycznego ,,Bajkowy las",

który odbył się w marcu:

praca wytypowana do etapu ogólnopolskiego - Klaudia Król

na etapie przedszkolnym:

I miejsce      - Amelia Tchorzewska

II miejsce     - Weronika Kozak

III miejsce    - Patrycja Kuwałek

Wyróżnienie  - Wiktoria Korneliusz i Angelika Skrok

Nagroda Dyrektora - Weronika Piądłowska

Nagroda Przewodniczącej Rady Rodziców- Ada Litwinek

Gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i podziękowania.