Koncert - ,,Morskie opowieści"

We wrześniu odbył się koncert pod hasłem ,,Morskie opowieści'.

Dzieci poznały nowy instrument muzyczny- kontrabas, słuchały piosenek  o tematyce morskiej oraz uczestniczyły w ,,pracach"

wykonywanych na statku ( wciąganie żagla na maszt,sprzątanie pokładu).

Muzyczne spotkanie było miłym pożegnaniem lata.