,,Lublin tańcem malowany"- grupy VI i VII,czerwiec 2017r.

,,Potomni cenić nas będą za to,co dla innych pokoleń zachowamy z kultury przodków"

W dniu 10 czerwca 2017r. dzieci wystąpiły na scenie Auli Collegius przy ul .Jaczewskiego podczas III Dziecięcego Festiwalu Tańców i Przyśpiewek Ludowych ,,Lublin tańcem malowany".

Festiwal odbywał się w ramach jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

Dzieci zaprezentowały wiązankę tańców  lubelskich ,,Mach" i ,,Walczyk lubelski" w pięknych strojach ludowych.

Na widowni zasiedli dumni rodzice i dziadkowie.

Festiwal tańców i przyśpiewk ludowych to impreza promująca polską  kulturę ludową.

W zabawie wzięło udział 800 dzieci z miejskich przedszkoli.