Pożegnanie dzieci z grup najstarszych

  ,,Pożegnamy przedszkole ,pokłonimy się szkole,nową drogą pójdziemy odważnie..."

   W dniu  23 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci z grup IV,V,VI i VII ,które we wrześniu rozpoczną naukę w szkole.

 Na pożegnanie zaprezentowały one swoje umiejętności wokalne,taneczne i aktorskie,otrzymały dyplomy pamiątkowe i drobne upominki .

Dzieci z grupy III pożegnały  starszych kolegów występem pt. ,,Dobre rady".