Przedszkole w ruchu

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/ 14 Rokiem Szkoły w Ruchu. Ogłosiło też ogólnopolską akcję "Ćwiczyć każdy może". Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu”  lub „Przedszkole w Ruchu” tym szkołom lub przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej realizując poszczególne zadania.

Osiągnięcia zgłoszone w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" przez nasze przedszkole zostały przez organizatora zaakceptowane.

Dzięki czemu nasze przedszkole otrzymało

tytuł: Przedszkole w ruchu!!!