Wycieczka do Ogrodu Botanicznego - grupy IV i V

 Wdniu 18 czerwca 2015r. dzieci  z grup IV i V zwiedzały Ogród Botaniczny.