Wycieczka do Żandarmerii Wojskowej

 W dniu 24 czerwca 2015 r. dzieci z naszego przedszkola miały okazję zwiedzić teren Żandarmerii Wojskowej. W tym dniu  o swojej pracy opowiadali pracownicy  Żandarmerii Wojskowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Dzieci mogły zobaczyć i dotknąć sprzęty poszczególnych służb,porozmawiać z żołnierzami,strażakami,ratownikami medycznymi i strażnikami miejskimi.