Zakończenie roku w grupie V

 W dniu 26 czerwca pożegnaliśmy kolegów,którzy we wrześniu rozpoczną naukę w szkole. Dzieci zaprezentowały krótką część artystyczną . Pani Dyrektor wręczyła im dyplomy i drobne upominki.