Grupa I » Grupa I

W roku szkolnym 2013/2014 do grupy I uczęszcza 25 dzieci 3-letnich.

Nauczyciele w grupie:  Lucyna Bursztyka,  dyrektor Violetta Zwolak,

Pomoc nauczyciela:  Joanna Gieroba

Woźna oddziałowa:  Iwona Król