Grupa I » Deszczowa muzyka - gr. I.16.04 .2020 r.

Witam ! 

Dzisiaj pobawimy się przy odgłosach deszczu.

Posłuchajcie ,proszę,przez chwilę w skupieniu:

https://www.youtube.com/watch?v=NaGvRVZ105A

Powiedzcie, dzieci,co usłyszałyście? Jak nazywają się te zjawiska? (deszcz,burza)

 

Użyjcie gazet, folii, plastikowych butelek ,aby wydobyć podobne dźwięki.

A teraz zaproście do zabawy domowników - stwórzcie  deszczową orkiestrę!

Proszę rodzica o opowiadanie ,a dziecko o  stworzenie  ilustracji dźwiękowej:

Wyobraź sobie,że zaczął padać deszcz: kap,kap,kap,  (dziecko stuka rytmicznie palcami )

deszczowych kropli jest coraz więcej (szybciej stuka kilkoma palcami o swój przedmiot)

I zerwał się wiatr (pociera jednym końcem gazety o drugi lub szeleści folią)

Deszcz zmienił się w ulewę (w jednej dłoni trzyma gazetę,a drugą,wyprostowaną,uderza w gazetę lub stuka przedmiotem o dłoń)

i burzę. Zobaczyliśmy błyskawicę (energicznie rozrywa gazetę lub uderza przedmiotem o podlogę)

a zaraz potem słychać było grzmot (mocno miażdży gazetę, folię, butelkę )

Wiatr (pociera rękę zgniecionym kawałkiem gazety ) ucichł i wyjrzało słońce (podnosi przedmiot, jakby wschodziło słońce).

 

Czy umiecie już zaśpiewać  ,,Deszczową piosenkę"?

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ