Grupa I » ,,Kotki"

 W roku szkolnym 2017/2018 do grupy I uczęszcza 25 dzieci 3-letnich. 

Nauczyciele w grupie: Lucyna Bursztyka, dyrektor Violetta Zwolak

Pomoc nauczyciela: Joanna Gieroba

Woźna oddziałowa: Iwona Król