Grupa I » Pasowanie na przedszkolaka - grupa I, listopad 2016r.

           ,,Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada, 

                          idzie do przedszkola wesoła gromada..."

     W dniu 8 listopada  w grupie I odbyło się ,,Pasowanie na przedszkolaka".

     Dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne,wokalne i recytatorskie.

     W nagrodę otrzymały dyplomy,drobne upominki i słodki poczęstunek.

     Koledzy z grupy VI zaprezentowali dzieciom inscenizację jesienną.