Grupa I » Rok szkolny 2014/2015 - grupa I

Do grupy I uczęszcza  25 dzieci 3-letnich.

Nauczyciele w grupie : Małgorzata Iwaniak , dyrektor Violetta Zwolak

Pomoc nauczyciela : Joanna Gieroba

Woźna oddziałowa : Jadwiga Smolińska