Grupa I » Wizyta św.Mikołaja - grupa I,grudzień 2019r.

 ,, Idzie,idzie święty z nieba,otojest wśród nas.

  Witaj,święty Mikołaju! Witaj,witaj nam!

  Dobry święty Mikołaju,wszystkie dzieci Cię kochają.

  Usiądź sobie między nami,obdarz dzieci prezentami."