Grupa II » Grupa II - rok szkolny 2015/2016

  W roku szkolnym 2015/2016  do grupy II zapisanych jest 25 dzieci 3-letnich.

 Nauczyciele w grupie: Małgorzata Wnuk,wice-dyrektor Beata Arendt - Paradowska, Małgorzata Waniowska.

 Pomoc nauczyciela : Edyta Szałach

 Woźna oddziałowa : Elżbieta Szałach