Grupa II » Na wiejskim podwórku- gr. II, 04.05.2020 r.

 

Temat dni: Co dzieje się na wiejskim podwórku?

 

 

„Zwierzęta na wsi” - oglądanie książeczek obrazkowych.

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt na obrazkach, np. kura, kogut, kaczka, krowa, koń, koza.

Udzielanie przez dzieci odpowiedzi na pytania, np.: Które zwierzęta mają skrzydła, cztery nogi, rogi?

 

„Duże i małe zwierzęta” - zabawa ruchowa

Dzieci biegają w tempie podawanym na bębenku. Na mocne uderzenie zatrzymują się i na hasło: Idą duże zwierzęta! - chodzą na palcach. Na hasło: Idą małe zwierzęta! - chodzą w przysiadzie.

 

 

„Gdzie mieszkają wiejskie zwierzęta?” - zabawa dydaktyczna według Zofii Bogdanowicz.

Dziecko ma przed sobą obrazki pomieszczeń, w których mieszkają wiejskie zwierzęta: kurnik, buda, obora, stajnia, a obok w rozsypce – obrazki zwierząt: kogut, kura, pies, krowa, koń.

 

Rodzic opowiada:

Wcześnie rano kogut wyprowadził kury z kurnika i zapiał głośno – kukuryku!, i jeszcze raz – kukuryku!

Pobudził wszystkie zwierzęta z wiejskiego podwórka. Z budy wyszedł pies. Przeciągnął się, ziewną i zaszczekał – hau, hau, hau!

Z obory wyszła krowa, idzie wolno skubać trawę na łące i mruczy – muu, muu, muu.

Na końcu ze stajni wyszedł koń i zarżał wesoło – ihaha, ihaha.

 

Rozmowa kierowana pytaniami:

  • Jakie zwierzęta obudził kogut?
  • Co zrobił pies, kiedy wyszedł z budy?
  • Dokąd poszła krowa po wyjściu z obory?
  • Skąd wyszedł koń?

 

Dziecko nazywa pomieszczenia i umieszcza przy nich odpowiednie zwierzęta.

 

 

„Na wiejskim podwórku” - zabawa naśladowcza

Dziecko biega po pokoju w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło: Pieski! - chodzą na czworakach i naśladują szczekanie psa, na hasło: Konik! - biegną, zatrzymują się i koniki grzebią kopytkiem.

 

 

„ Zwierzęta z wiejskiego podwórka” - zabawa grafomotoryczna

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie wybranego zwierzątka z wiejskiego podwórka.