Grupa II » Rok szkolny 2014/2015 - grupa II

 Do grupy II uczęszcza 25 dzieci 3-letnich.

Nauczyciele w grupie: Magdalena Warecka, wice-dyrektor Beata Arendt-Paradowska

Pomoc nauczyciela : Edyta Szałach

Woźna oddziałowa : Małgorzata Pawełczak