Grupa II » ,,Ślimaczki"

W roku szkolnym 2017/2018 do grupy II uczęszcza 25 dzieci 3- i 4-letnich.

Nauczyciele w grupie:  Małgorzata Waniowska,Dominika Pietrasińska

Woźna oddziałowa:  Janina Twardowska