Grupa II » U nas na podwórku -gr.II,05.05.2020 r.

Temat dnia: U nas na podwórku.

 

 

„Czyj to głos” - zabawa słuchowa

Rodzic prezentuje odgłosy zwierząt (kot, pies, krowa, koń, kogut, koza, gęś, kaczka, świnia), a dzieci odgadują, jakie to zwierzę.

Następnie pokazuje dziecku podobizny zwierząt, nie nazywając ich, a dzieci wydają właściwe odgłosy.

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

 

„ Podwórko” - zabawa ruchowa

Rodzic trzyma w ręku obrazki z podobiznami zwierząt.

Wydaje polecenie: Biegasz po podwórku. Dziecko biega po pokoju, a gdy rodzic podniesie obrazek jakiegoś zwierzęcia, zatrzymuje się i naśladuje odgłos odpowiedni dla pokazywanego zwierzęcia.

 

„U nas na podwórku” - słuchanie piosenki

sł. Agnieszka Galica

https://www.youtube.com/watch?v=R2PX4tFSz7k

 

             Ref. Kotek miauczy: miau, miau, miau

             Piesek szczeka: hau, hau, hau.

 

Kogut pieje, kurka gdacze,

 gęga gąska, kaczka kwacze.

Daj nam szybko jeść.

 

 Ref.:Kotek miauczy...

 

Krówka muczy, świnka kwiczy,

konik rży, a osioł ryczy.

Zaraz dam wam jeść.

 

„Co robi?” - zabawa w odpowiadanie

Rodzic mówi: Kogut...a dziecko odpowiada: pieje. Rodzic kontynuuje zabawę, wymieniając kolejne zwierzęta.

 

„Śpiewaj tak jak ja” - nauka piosenki.

Rodzic śpiewa początkowe 2 wersy, dziecko po nim powtarza. Następnie rodzic śpiewa zwrotkę, dziecko powtarza.

Przy ostatnim wersie dodatkowo rytmicznie tupią, wypowiadając słowa: Daj nam szybko jeść.