Grupa III » ,,Czechów - nasza dzielnica"-grupa III,marzec 2017r.

 W dniu 28 marca odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców pod hasłem ,,Czechów - nasza dzielnica".

 Dzieci poznały nazwę dzielnicy,nazwy  ulic,charakterystyczne obiekty.

 Utrwalały także swoje adresy zamieszkania i adres przedszkola. 

Wiele radości dało dzieciom korzystanie z ekranu multimedialnego (rysowanie domów i pokaz zdjęć).

Rodzice pomogli dzieciom wykonać elementy makiety dzielinicy - bloki,przedszkole,sklepy. 

Podczas zajęć wszyscy dobrze się bawili i chętnie razem pracowali.

Efekty tej pracy można podziwiać na holu przedszkola -makiete przedstawia okolice naszego przedszkola.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawostkami z historii Lublina i Czechowa - udostępnione wydawnictwa i opracowania.