Grupa III » Grupa III - rok szkolny 2016/2017

Do grupy III uczęszczają dzieci 3-i 4-letnie.

Nauczyciele w grupie : Małgorzata Wnuk, wicedyrektor Beata Arendt - Paradowska,Małgorzata Waniowska

Pomoc nauczyciela : Edyta Szałach

Woźna oddziałowa : Elżbieta Szałach