Grupa III » ,,Słoneczniki"

W roku szkolnym 2017/2018 do grupy III uczęszcza 25 dzieci 4-letnich.

Nauczyciele w grupie: Iwona Rydzak, Dorota Gałan

Woźna oddziałowa: Lidia Karasek