Grupa III » Zajęcia otwarte - grupa III

W dniu 29 października odbyły się zajęcia dla rodziców pod hasłem ,,Jesień wśród nas".

Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech,ich aktywności ,koncentracji uwagi oraz posiadanych wiadomości i umiejętności.

W czasie zajęć dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pracę plastyczno-techniczną pt. ,,Suknia Pani Jesieni".