Grupa IV » Teatrzyk -grudzień

W poniedziałek ,8 grudnia,dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. ,,Wielkie sprawy małej żaby".