Grupa IV » Zadania na ten tydzień -gr.IV,30.03

    

 Witam wszystkie Zajączki!

Zapraszam Was do proponowanych poniżej działań związanych z tematem:

„Wszyscy dla wszystkich - poznajemy zawody”.

Zachęcam Was do zdobywania wiadomości o zawodach i charakterystycznych dla nich akcesoriów.

Pamiętajcie, że praca w każdym zawodzie (policjant, lekarz, ogrodnik, murarz …) jest ważna i potrzebna dla wszystkich. Gotowi do działań? …..

 

Propozycje działań:

1.Zabawy z wykorzystaniem rymowanki:

To jest dom, to jest dom,

który wybudował Tom.

Koło domu buda Burka,

co pilnuje mu podwórka.

- logorytmiczne – rytmiczne (sylabami) wypowiadanie rymowanki połączone np. z klaskaniem w dłonie, o kolana, tupaniem (dokładność wymowy)

- graficzne - rysowanie ilustracji do rymowanki (rozplanowanie powierzchni kartki)

  1. „Jestem architektem” – zabawa graficzna z wykorzystaniem linijki (dowolne odrysowywanie linii ołówkiem, kolorowymi długopisami, kredkami – powstaje „abstrakcja”; próba odrysowania linii prostych poziomych i pionowych - powstają „cegiełki”, kolorowanie „cegiełek” różnymi kolorami, wycinanie ich po linii, układanie i przyklejanie na kartce – powstaje „kolorowa wieża”.

  2. „Ile kwiatów posadzi ogrodnik?” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem kostki do gry. Liczenie, graficzne odwzorowanie wyrzuconej liczby oczek (np. rysowanie kwiatków) .Po każdej kolejce gracze porównują liczebność kwiatków. Wariant trudniejszy – gra dwoma kostkami – ile razem?

  3. „Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwim – wiersz do nauki

Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania,

ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecież na robotę nie ruszył,

gdyby krawiec mu spodni i fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba,

no a gdyby nie piekarz, to by szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego

wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego.

5.„Znam zawody” – wykonanie albumu. Każda kartka poświęcona na inny zawód – postać, charakterystyczne dla zawodu przedmioty (murarz, betoniarka, kielnia …)

6.Zagadki np.:

Układa cegłę po cegle,

układa sprawnie, układa biegle.

Jak tort przekłada warstwą zaprawy

i mur wysoki raz-dwa postawi - murarz

Ma biały czepek, białe ubranie,

nocą zajmuje się wyrabianiem,

a co wyrobi, upiecze smacznie,

i odda ludziom, nim dzień się zacznie - piekarz