Grupa IV » ,,Zajączki"

W roku szkolnym 2017/2018 do grupy IV uczęszcza 25 dzieci 5-letnich.

Nauczyciele w grupie: Maria Urbaś,Dominika Pietrasińska

Pomoc nauczyciela: Sylwia Szember

Woźna oddziałowa: Janina Chałas