Grupa IV » Zajęcia biblioteczne - grupa IV,listopad 2016r.

 W dniu 22 listopada 2016r. dzieci uczestniczyły w zajęciu edukacyjnym zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego ,a prowadzonym przez pracowników Państwowych Lasów w Lublinie.  

Temat zajęcia -,,Mieszkańcy lasu" - dzieci poszerzyły swoje wiadomości na temat leśnych zwierząt podczas opowieści i oglądania eksponatów przyrodniczych.