Grupa V » Przegląd Poezji Patriotycznej - grupa V

 W dniu 21 maja 2015r. Ola Kuzioła z grupy V wystąpiła w II Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Poezji Patriotycznej,

który odbył się w Przedszkolu nr 56 w Lublinie. Ola zaprezentowała wiersz Joanny Białobrzeskiej pt. ,,Moja mała ojczyzna".