Grupa V » Rok szkolny 2014/2015 - grupa V

 Do grupy V uczęszcza 25 dzieci 5-letnich.

Nauczyciele w grupie : Dorota Gałan , Małgorzata Waniowska

Woźna oddziałowa: Elżbieta Szałach