Grupa V » ,,Wiewiórki"

W roku szkolnym 2017/2018 do grupy V uczęszcza 25 dzieci 5-letnich.

 Nauczyciele w grupie: Małgorzata Wnuk, Beata Arendt-Paradowska

 Pomoc nauczyciela: Edyta Szałach

 Woźna oddziałowa: Elżbieta Szałach