Grupa VI » Dzień Mamy i Taty w grupie VI

  ,,W uroczystą taką chwilę składam życzeń moich wianek

    Niech Wam się uśmiecha mile każdy wieczór i poranek!

    Niech Wam oka łza nie rosi,niechaj troska Was nie zgina

    I niech szczęście Wam przynosi każda doba i godzina!

    Nie znajcie chorób ni kłopotów, w zdrowiu dożyjcie długich latek

    I w starości późnym wieku miejcie pociechę ze swych dziatek."

 

 W dniu 26 maja 2015 r. w grupie VI odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. 

 Dzieci zaprezentowały inscenizację pt. ,,Na leśnej polanie", recytowały wiersze,tańczyły i śpiewały. 

 Na zakończenie były serdeczne życzenia , prezenty i gorące całusy.