Grupa VI » ,,Jeżyki"

W roku szkolnym 2017/2018 do grupy VI uczęszcza 25 dzieci 6-letnich.

Nauczyciele w grupie:  Bożena Cajzer, Magdalena Warecka

Woźna oddziałowa: Małgorzata Pawełczak