Grupa VI » Konkurs recytatorski - grupa VI,kwiecień 2017r.

W dniu 6 kwietnia 2017r. Szymon Patronowicz wziął udział w Wojwódzkim Konkursie Wokalno- Recytatorskim pod hasłem:

 ,,Niech tam sobie ze swej krasy cały świat słynie;

    Z całej Polski wszak najpiękniej w Lublinie"

Zdolności recytatorskie Szymona nagrodzono wyróżnieniem oraz dyplomem i nagrodą rzeczową.

Gratulujemy!