Grupa VI » Przegląd Poezji Patriotycznej - grupa VI

 W dniu 21 maja 2015r. Kamil Postój  wystąpił w II Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Poezji Patriotycznej,

 który odbył się w Przedszkolu nr 56 w Lublinie. Kamil zaprezentował wiersz  Władysława Bełzy pt. ,,Ziemia rodzinna".