Grupa VI » ,,Szlakiem bajek i baśni,czyli spotkanie w bibliotece"- grupa VI

W dniu 27 października 2016 r. dzieci z grupy ,,Jeżyki" odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Żywnego.

Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki na temat zadań biblioteki,zasad korzystania z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić ,aby zostać czytelnikiem.

Wspólnie omówiono zasady poszanowania bibliotecznych zbiorów.

Zaprezentowano ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych,podkreślono różnicę między biblioteką a księgarnią.