Grupa VII » Litera C -gr. VII,05.05.2020 r.

Witajcie Robaczki

Zaczynamy wtorek. Poznamy dziś nowa literę.

 

Aerobik

Potańczcie, poruszajcie się do utworu muzycznego. Wykonujcie ruchy w rytmie.

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

 

Owoce i warzywa

Poniżej przedstawiam Wam obrazki  owoców. Rodzic przeczyta Wam podpis,a Wy spróbujecie go zapamiętać.

 

 

 

  

Litera C,c

Poznamy dziś też literkę c jak ,,cebula i Celina".  Litera C jest spółgłoską, dlatego oznaczamy ją na niebiesko. Wykonujcie poniższe polecenia:

  1. Przyjrzyjcie się ilustracji, którą Wam wysłałam i poszukajcie na obrazku tego,  co w nazwie ma głoskę ,,c".

2.Podzielcie wyraz „cebula” i „Celina” na sylaby – policzcie ,ile jest sylab, następnie  podzielcie wyrazy ,,cebula i Celina "na głoski i policzcie ,ile ich jest.

3.Podajcie wyrazy, które maja na początku głoskę c.

4.Podajcie wyrazy, które mają w środku i na końcu głoskę c.

5.Przyjrzyjcie się literze C i c, spróbujcie ją napisać w powietrzu zaczynając od góry. Przypomnijcie sobie, kiedy piszemy literę dużą.

6.Nowa Trampolina sześciolatka Znam litery i liczby, Nowa Trampolina pięciolatka. Poznaję litery i liczby.

 

Nazwy różnych przedmiotów

Poszukajcie w domu przedmiotów zaczynających się na głoskę C, N, J, Z, Ł,

 

Warzywne sylaby i głoski

Wskażcie  wśród obrazków, umieszczonych poniżej te, które mają 3, 2, 4 sylaby. Podaj nazwy warzyw i owoców, które mają 5, 6, 8 głosek.

 

 

 

Pozdrawiamy