Grupa VII » ,,Muchomorki"

W roku szkolnym 2017/2018 do grupy VII uczęszcza 22 dzieci 6-letnich.

Nauczyciele w grupie:  Małgorzata Iwaniak,Anna Kieszko

Woźna oddziałowa:  Jadwiga Smolińska