Grupa VII » Rok szkolny 2014/2015 - grupa VII

 Do grupy VII uczęszcza 22 dzieci 5-letnich.

Nauczyciele w grupie : Bożena Cajzer,Maria Urbaś

Woźna oddziałowa : Janina Twardowska