Grupa VII » Wycieczka na Zamek Lubelski- grupy VI i VII

 W dniu 13 kwietnia 2016 r. grupy VI i  VII zwiedzały Zamek Lubelski.

,,Czym Lublin się chwali?' - to temat opowieści przewodnika.

Celem wycieczki było zainteresowanie dzieci charakterystycznymi budowlami i zabytkami Lublina.