Grupa VII » Wycieczka do MPWi K -grupa VII

 W dniu 10 czerwca 2015r. dzieci odbyły wycieczkę pod hasłem ,,Wędrówka kropelki wody". Poznały obieg wody w przyrodzie a także miały okazję zobaczyć skąd woda trafia do naszych kranów.