,,Czym skorupka za młodu nasiąknie..."

  czyli 10 przykazań rodziców małego dziecka:

1. Wspieramy samodzielność dziecka w zkresie czynności samoobsługowych.

2.Ograniczamy samodzielność dziecka w zakresie możliwości jego działań i wyborów.

3. Stawiamy granice w wychowaniu jako zawory dla jego bezpieczeństwa.

4. Dostarczamy dziecku  odpowiedniej frustracji ,która wspiera jego rozwój.

5. Chwalimy z umiarem,wystrzegamy się etykiet.

6. Dbamy o porządek dnia i nocy.

7. Właściwie dozujemy technologie informatyczne w życiu dziecka.

8. Rozmawiamy z dzieckiem,ale się nie tłumaczymy.

9. Doceniamy i współpracujemy z przedszkolem na rzecz rozwoju naszego dziecka.

10. Nasze dziecko ma mamę i tatę - oboje uczestniczą w wychowaniu dziecka.

                                                                                               

                                                                                                                     Opracowała: psycholog Maria Rożnowska