CZYTANIE BAWI I UCZY

  

   Wiek przedszkolny to okres rozwoju człowieka,w którym kształtują się nawyki , w tym również czytelnicze. Czytając dziecku bajkę, baśń lub inny utwór literacki, pobudzamy je do własnego kreatywnego wysiłku w rozumieniu i postrzeganiu świata. Poprzez książkę wprowadzamy dzieci w świat fantazji, uwrażliwiamy na podstawowe wartości: miłość dobroć, przyjaźń. Czytana literatura jest inspiracją do wyrażania własnych uczuć, przeżyć, emocji. Jest formą interpretacji świata i człowieka jak również źródłem wiedzy         o świecie.Psychologowie podkreślają, że dziecku ,któremu się czyta uczy się słuchać, rozwija też zdolność koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania.

 Czytajmy głośno dzieciom gdyż:

 Głośne czytanie dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielne myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu. Głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

Wzmacnia więź rodziców z dzieckiem i zapewnia mu zdrowy rozwój emocjonalny.

Głośne czytanie to potężna stymulacja mózgu. Dziecko, któremu dużo się czyta, rozwija się lepiej niż rówieśnicy.

Co daje wspólne czytanie?

•    buduje mocną więź między rodzicem, a dzieckiem

•    niezwykle stymuluje rozwój dziecka

•    rozbudowuje słownictwo malucha, poszerza wiedzę

•    rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię

•    uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie

•    stymuluje rozwój emocjonalny rozwija wrażliwość i empatię

•    uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw

•    sprzyja szybszemu samodzielnemu myśleniu, a później i czytaniu, i pisaniu

•    chroni przed uzależnieniem  od oglądania telewizji i korzystania z komputera 

•    kształtuje nawyk czytania przez cale życie

 Rodzicu! Pamiętaj, że głośne czytanie książek bawi i uczy jednocześnie Twoje dziecko.

 Tak spędzony czas wspólnie z dzieckiem zaprocentuje w przyszłości, buduje wzajemne zaufanie i pozwala lepiej rozwiązać problemy wieku nastoletniego.

                                                                                        Opracowały :Dorota Gałan, Iwona Rydzak