Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu – fakty i mity

 „Ruch, jako lek nie ma substancji ani opakowania. Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa. Przekazanie go wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym.”

 Na gimnastykę korekcyjną do przedszkola powinny chodzić tylko dzieci z wadą postawy (?)

 MIT:

  Głównym celem gimnastyki korekcyjnej jest profilaktyka wad postawy. W przedszkolu natomiast nie jest prowadzona rehabilitacja! Prowadzący gimnastykę nie koryguje wad postawy, a usprawnia działanie narządów ruchu w celu uniknięcia  późniejszych problemów. Prowadzone ćwiczenia gimnastyczne mają kształtować prawidłową postawę ciała, zapobiegać  płaskostopiu poprzez ćwiczenia stóp ,a także wadom kręgosłupa poprzez rozciąganie i wzmacnianie mięśni grzbietu i brzucha. Wiek przedszkolny to szczególny okres w rozwoju dziecka. Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje                               i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane,a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym  z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.Przyczyną wad postawy jest głównie mała aktywność ruchowa! Trafna diagnoza lekarska, wczesna profilaktyka lub odpowiednia terapia pozwoli nam uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Warto już dziś zainwestować w zdrowie młodych organizmów, by potwierdzić znane powiedzenie: „Lepiej zapobiegać niż leczyć” .

 Ćwiczenia gimnastyczne pomagają w nauce szkolnej (?)

PRAWDA:

 Oczywiste jest, że ćwiczenia gimnastyczne pozytywnie wpływają na nasz organizm – jego układ krwionośny, oddechowy,           czy układ ruchu; nie każdy jednak ma świadomość, że ma także ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu – szczególnie   w fazie jego intensywnego rozwoju. Jak to działa? Powodują to przede wszystkim ruchy naprzemienne, które pobudzają równocześnie duże powierzchnie obu półkul mózgowych. Dobrze prowadzone ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ruchów naprzemiennych wspomagają równowagę aktywacji nerwowej. Gdy wykonuje się je regularnie, w ciele modzelowatym tworzy się   i pokrywa mieliną więcej sieci nerwowych ,i przez to szybciej i w bardziej zintegrowany sposób powstaje komunikacja pomiędzy dwiema półkulami. Jest ona potrzebna do myślenia przyczynowo - skutkowego. Ćwiczenie wykonywane na gimnastyce korekcyjnej w przedszkolu wymagają zaangażowania, precyzyjnych ruchów i równowagi, świadomego aktywowania układu przedsionkowego     i płatów czołowych. Ten prosty ruch aktywuje pełne funkcjonowanie mózgu i przekazywanie informacji do płatów czołowych. Należy zaznaczyć, że zabawy i gry ruchowe w istotny sposób mogą wpływać także na osobowość uczestników. W zabawach dziecko zaczyna kształtować swoje zdolności umysłowe: spostrzeżenia, wyobraźnię, pamięć, uczucia i wolę. Uczy się wrastać       w społeczność i środowisko. Podporządkowuje się przyjętym zasadom, które mobilizuje je do dokładnego wykonywania zadania. Przez udział – w dobrze zorganizowanych zabawach– kształtuje się odpowiednie cechy charakteru: opanowanie, wytrwałość, koleżeństwo.

 Gimnastyka jest nudna (?)

MIT:

    Żadna gimnastyka nie musi być nudna, a gimnastyka korekcyjna w przedszkolu wręcz nie może być nudna. Aby dzieci chciały ćwiczyć, dbać o swoją sylwetkę, postawę i zdrowie muszą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a żeby aktywnie uczestniczyć, muszą to być atrakcyjne dla dzieci formy i metody. Dlatego prowadząc gimnastykę w przedszkolu należy wykorzystywać różnorodne ciekawe przyrządy, aby zwiększyć aktywność poznawczą i zainteresowanie ćwiczeniami dzieci. Przykładowe przybory  i przyrządy zwiększające atrakcyjność ćwiczeń gimnastycznych to m.in.: kocyki, piłki różnego rodzaju, woreczki, szarfy, tunel, skakanki, klocki, obręcze, instrumenty perkusyjne, pluszaki, balony, lina, piórka, waciki, ławeczki, kręgle, gazety, kartony, kamyki  i wiele innych. Innym ważnym i często stosowanym sposobem jest dostosowanie do potrzeb gimnastyki korekcyjnej                     i wykorzystanie zabaw i gier ruchowych, które mobilizują dzieci do większego wysiłku.

  Nudna gimnastyka z czasów, kiedy rodzice i dziadkowie naszych dzieci chodzili do szkoły to przeszłość!                               Nasze dzieci dzięki ciekawym przyborom i przyrządom, stosowanym formom – grom i zabawom ruchowym ,a także wykorzystaniu muzyki podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej mogą czerpać z niej nie tylko zdrowie ,ale i ogromną frajdę!

                                                                                                                   Opracowała: Agata Wrońska