Kalendarz ekologiczny - kwiecień

KWIECIEŃ                                        

1 kwietnia     -  Międzynarodowy Dzień Ptaków

1-7 kwietnia  -  Tydzień Czystości Wód

5 kwietnia     -  Dzień Leśnika i Drzewiarza

7 kwietnia     -  Światowy Dzień Zdrowia 

18 kwietnia   -  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

22 kwietnia   -  Dzień Ziemi 

24 kwietnia   -  Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25 kwietnia   -  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem